Projekat stambenog objekta u Hadžićima

Projekat stambenog objekta u Hadžićima

Cilj je bio stvoriti kompaktan volumen unutar kojeg su raspoređene prostorije u dva nivoa, koji su međusobno povezani interijerskim stepeništem koje predstavlja fokalnu tačku unutar rastvorenog tlocrta dnevnog boravka, kuhinje i trpezarije. 

 

Objekat ima stambenu namjenu. Projektovan je za lokaciju koja se nalazi u Općini Hadžići – u okolini Kantona Sarajevo. Spratnost objekta je P + 1.  Cilj je bio stvoriti kompaktan volumen unutar kojeg su raspoređene prostorije u dva nivoa, koji su međusobno povezani interijerskim stepeništem koje predstavlja fokalnu tačku unutar rastvorenog tlocrta dnevnog boravka, kuhinje i trpezarije. Dnevni boravak, kuhinja i trpezarija su organizovani linijski, te unutar tog prostora, još jednu fokalnu tačku čini tlocrtno centralno postavljen kamin koji bi trebao imati ognjište rastvoreno na 3 strane . Cijeli ovaj potez je ostakljen prema sjeveroistočnoj strani i na bočnoj, istočnoj fasadi.

Dnevni boravak moguće je proširiti za boravak na otvorenom rastvaranjem kliznih panela. Na jugoistoku predviđen prostor za bazen sa pratećim sadržajem (tuš, sauna) koji pruža mogućnost korištenja na otvorenom i u zatvorenom prostoru tj bazen je ograđen kliznim panelima. U prizemlju je smještena i master spavaonica koja je orijentisana na jugozapadnu stranu fasade radi privatnosti. Master spavaonicu čini garderober preko kojeg se pristupa samoj sobi i kupatilo.

U nivou prizemlja predviđena je i kotlovnica sa vešerajem, te manji toalet kojem se pristupa preko degažmana . U objekat se pristupa ispod natkrivenog dijela volumena, a prostorije su povezane hodnikom. Uz osnovni dvoetažni volumen nadodan je jednoetažni volumen unutar kojeg je organizovan garažni prostor/prostor za parking 4 automobila , te prostor spremišta. Ovaj volumen je sa osnovnim povezan toplom vezom radi bolje funkcionalnosti . Iz dijela jednoetažnog volumena ostavljena je mogućnost izlaza / prolaza u stražnje dvorište.

Krov jednoetažnog volumena je tretiran kao krovna terasa, koja je jednim dijelom ozelenjena. Na krovnu terasu je moguće pristupiti isključivo iz unutrašnjeg dijela objekta. Koristili bi se moderni i savremeni materijali u kombinaciji sa tradicionalnim materijalima, kako u enterijeru tako i u eksterijeru objekta. Osnovni dvoetažni volumen ima silikatnu fasadu u bijeloj i antracit boji sa kombinacijom svijetlim sedra kamenom. Krovna obloga je šljunak-neprohodni ravni krov sa solarnim krovnim panelima.

Centralni nosivi zid, na koji je priključen kamin, obložen je lomljenim prirodnim kamenom punom svojom visinom dok je fasadni zidovi obloženi svijetlom sedrom u prizemnoj i spratnoj etaži.

Krovna terasa i balkoni obloženi su bijelim protukliznim keramičkim pločicama a prostor ispred bazena obložen je porculanskim pločama u imitaciji bijelog mramora.

Predviđena staklena ograda na balkonima i terasi.

“STUDIO ARH” d.o.o. Sarajevo

Društvo za projektovanje, izvođenje i nadzor u građenju

Ul. Avde Jabučice broj 42, Sarajevo

www.studioarh.ba

biro@studioarh.ba

Leave a Reply