Pogledajte prelijepu Villu B smještenu među stijenama

Pogledajte prelijepu Villu B smještenu među stijenama

Na bujnom zelenom i stjenovitom brdu, smještenom u gradu Danilovgrad u Crnoj Gori, postojala je potreba da se stvori rezidencija koja bi se svojim dizajnom suprotstavila spoljnom okruženju, koristeći materijale za koje je nadahnuta.RješenjeGledajući vilu spolja, drveni bokovi povišenog prizemlja privlače pažnju posjetilaca.

Šetajući ispod drvenih stubova vidimo vrtni sto i parkirališta, dok prema unutrašnjosti vidimo kuhinju, dnevnu sobu i trpezariju. Iznad donjeg nivoa nalazi se terasa sa drvenom palubom koja predstavlja otvoreni prostor za okupljanje i mjesto okupljanja.

Na gornjem nivou prebivališta drvo daje svoj položaj betonu. Kubični oblik prvog sprata izranja kroz šumu i njegove ravne, jednostavne linije pružaju oblik koji s poštovanjem protivriječi složenom okruženju. U unutrašnjosti prvog sprata nalazimo spavaće sobe i neke zajedničke prostore.

Unutrašnjost rezidencije prati filozofiju dizajna fasade. Jednostavnost je u prvom planu i svaki prostor ima jasnu praktičnu upotrebu. Vrijedi napomenuti da vila ima mnoštvo prozora – od kojih su neki sa širokim rasponima – a kroz napredne aluminijumske sisteme postignuto je poboljšanje prirodnog osvjetljenja i osjećaj unutrašnjeg jedinstva.

Vizija ANDU arhitekata koji su dizajnirali Vilu B bila je stvaranje rezidencije sa jasnim arhitektonskim identitetom i minimalističkim pristupom koji bi mogao pokrenuti kontrastni dijalog sa spoljnim okruženjem šume. Ishod nudi skladnu konstrukciju koja uslove života čini funkcionalnim i prijatnim.

Bh Aluminium

Leave a Reply