60% manje aerosola i virusa u zraku!

60% manje aerosola i virusa u zraku!

Ionit sistema protiv prenosilaca virusa i bakterija u zraku

Svi znaju da je u zatvorenim prostorijama rizik od infekcije kapljicama veći nego na otvorenom, zbog nedostatka izmjene zraka ili nedovoljne opskrbe svježim zrakom. No, istraživanje je sada učinilo odlučujući korak na ovu temu. Velike kapljice, poput onih koje nastaju kihanjem ili kašljanjem, brzo padnu na tlo. Međutim, čestice tekućine koje se stvaraju pri normalnom disanju ili govoru toliko su male da mogu lebdjeti u zraku i do 12 sati. Zidna boja IonitColor smanjuje koncentraciju i takvih čestica u unutrašnjem zraku.

Što su aerosoli?

Aerosoli su smjese krutih ili tekućih čestica (“suspendirane čestice”) u gasnim smjesama (npr. Zrak). Čestice aerosola mogu biti vrlo različite veličine (između 0,18 do 20 mikrometara). One se distribuiraju u prostoriji pri govoru i disanju te se mogu zadržati u zraku od nekoliko minuta do 12 sati.

 

Vrijeme zadržavanja aerosola u zraku

Velike kapljice, uzrokovane, na primjer, kihanjem ili kašljanjem, brže padaju na tlo, 1-2 metra od izvora. Međutim, kapljice koje se stvaraju tokom normalnog disanja ili govora toliko su male da mogu lebdjeti u zraku i do 12 sati.

 

Baumit

Tel.:+387 33 566 770

E-mail: info@baumit.ba

 

Leave a Reply