You are currently viewing Individualni stambeni porodični objekat u Hercegovini u potpisu arhitekture “Čovjek i prostor” Mostar

Individualni stambeni porodični objekat u Hercegovini u potpisu arhitekture “Čovjek i prostor” Mostar

Objekat će biti urađen po principu „pametne kuće“, sa videonadzorom i protivprovalnim sistemom.

Arhitekti: “Čovjek i prostor” d.o.o. Mostar

Lokacija

Pristup lokaciji je omogućen sa zapadne strane sa lokalnog puta. U putnom pojasu se nalazi sva potrebna infrastruktura / vodovod, elektro, telekomunikacije /. Kolski, kao i pješački pristup parceli moguć je sa zapadne strane parcele, sa sjevera su izgrađene građevinske parcele kao i sa juga dok je sa istoka neizgrađena parcela. Teren je približno ravan i kultiviran, a na parceli postoji izgrađen stambeni objekat i prateći objekat. Parcela je približno dimenzija 65,0 x 47,0 m.

Namjena, dispozicija i arhitektura

Na parceli je predviđena izgradnja stambenog objekta sa bazenom spratnosti P, parking prostora na zapadnoj strani parcele za tri (3) vozila i ulazne kapije (vozila i pješaci). Kompleks objekata se sastoji od glavnog objekta, ostave sa prostorom za bazensku tehniku i konobe.

Glavni objekat se sastoji od:

 • dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom
 • prostor za sjedenje
 • pet spavaćih soba
 • radna kuhinja s ostavom
 • fitness i sauna
 • dva kupatila
 • dva WC-a
 • tri garderobe
 • 9.vešeraj
 • 10.garaža
 • 11.tehnička prostorija
 • 12.ostava za alt
 • 13.natkriveni ulaz i hol
 • 14.natkrivena terasa

Pomoćni objekti se sastoje od:

 • ostava sa bazenskom tehnikom
 • tuš
 • prostor za roštilj
 • vinoteka
 • 5.WC

Okolni prostor će biti uređen , popločan, ozelenjen sa uređenim parking prostorom. Cjelokupna parcela će biti ograđena i sa projektovanim kolskim i pješačkim ulazom. Ispred objekta je planirana fontana i zelena površina. Planirani objekat projektovan je kao moderan, uklopljen u postojeći ambijent ne narušavajući vizure susjednim objektima, sa dobrom orijentacijom, vizurama, intimom i položajem. Ukupna neto površina stambenog objekta (zajedno sa pomoćnim objektima) je P=552,19 m2, dok je ukupna bruto površina objekta P=709,66 m2.

Konstrukcija i materijali

Planiranu konstrukciju čine armirano-betonski zidovi, stubovi,grede, vertikalni i horizontalni serklaži,u kombinaciji sa nosivim i ispunskim zidovima od opeke d=25 cm. Krov na stambenom objektu je neprohodni ravni krov. Parking prostor će biti popločan betonskom galanterijom. Svi vanjski zidovi stambenog objekta će biti izolirani stiroporom d=10 cm i d=15 cm, sa fasadnim sistemom kao “San Marco“ bojeno u dvije boje SAN MARCO 166E i bijela boja, a dijelom će zidovi biti obloženi prirodnim kamenom, prema arhitektonskim nacrtima. Zidovi objekta uz bazen su omalterisani i bojeni bijelo, te obloženi prirodnim kamenom. Nadstrešnica i terasa uz dnevni boravak će biti obloženi „trespom“ (drveni dekor) tip kao TRESPA METEON NW17/MT.

Cijela konstrukcija će biti izvedena po statičkom proračunu i na osnovu izvedbenog projekta. Svi pregradni zidovi i spušteni stropovi će biti rađeni po sistemu “Knauf“ od gips ploča sa izolacijom i metalnom konstrukcijom, a zidovi će biti debljine d=12,5 cm. Također, svi unutrašnji zidovi i plafoni će biti obloženi gips pločama sa termoizolacionim slojem od staklene vune debljine d=5 cm. Nakon toga, svi zidovi će biti bojeni u boji prema zahtjevima enterijera i projektanta.  Podovi će, u zavisnosti od namjene i funkcije prostora, biti obloženi keramičkim pločicama, parketom, laminatom i kamenom. Slobodni prostor ispred objekta i sve pristupne staze oko objekta obložit će se betonskom galanterijom. Svi vanjski otvori će biti od PVC profila u boji kao RAL 7006 sa troslojnim termopan staklom, roletnama u boji kao i PVC profili i komaricama. Unutrašnji otvori će biti drveni i bojeni u skladu sa enterijerom. Vanjska kapija za pješake i vozila će biti metalna / otvaranje daljinskim uređajem i putem interfona /.

Infrastruktura

Izvedbenim projektom instalacija definirat će se instalacije vode i kanalizacije, te elektro i mašinske instalacije, te instalacija bazenske tehnike. U kompletnom objektu i na pripadajućem parteru će biti izvedena kompletna infrastruktura koja omogućava samostalno, sigurno i moderno funkcionisanje objekta. Na taj način će biti izvedene vodovodna i elektro instalacije, a  kanalizaciona instalacija će biti spojena na septik. Biti će razdvojena oborinska i fekalna kanalizacija , a predvidjet će se sistem za zalijevanje. U sklopu elektro instalacija će se izvesti nisko i visoko naponska mreža te gromobranska instalacija. Instalacije unutar objekta će biti izvedene prema namjeni prostorija i zahtjevima enterijera. Objekat će biti urađen po principu „pametne kuće“, sa videonadzorom i protivprovalnim sistemom. Bazen će biti izveden sa svim modernim uređajima, rasvjetom i filtracijom. Okolni prostor će biti zasađen, kultivisan i na jednom dijelu će biti voćnjak i bašta.

Komentariši