Predavač: Alisa Osmanagić Mr.arh Studio Alisa Design Crna Gora

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Ana Bosankić, dipl.ing.arh. Novi dom, BiH

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Filip Rašković, dizajner enterijera Studio za dizajn enterijera Beograd

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Jelena Barać, dipl.ing.arh., BiH

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Marela Aćimović-Vukšić, dizajnerica enterijera Marina Enterijernica – Studio za dizajn i dekoraciju enterijera Beograd

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Suzana Nikić, dizajnerica enterijera Studio za dizajn enterijera Home Like Yours Švicarska

Tema predavača:

Naziv teme

Predavač: Zerina Islamović, dizajnerica enterijera Zinger Studio, BiH

Tema predavača:

Naziv teme